Preskoči na vsebino


Svetopisemska nedelja - 27.1.2013


Lk 1,1–4; 4,14–21

IZPOLNJENA BESEDA


Evangelist Luka pravi, da se je Jezus vrnil v Galilejo. Zagotovo nas zanima, od kod se je vrnil?
V Nazaretu je preživel mladost med rojaki in se komaj v čem razlikoval od svojih vrstnikov. Ko mu je bilo okoli trideset let, se je razvedelo, da se je ob Jordanu pojavil prerok, ki kliče k pokori, krščuje in oznanja nove čase. Jezus je šel tja, se pomešal med ljudi in se, kot drugi, dal od Janeza krstiti, kar smo že brali v nedeljski Božji besedi v tem novem letu. Sicer pa poznamo ta dogodek: nad njim so se odprla nebesa, Duh se je spustil nadenj, Oče ga je razglasil za svojega ljubljenega Sina.
Od Jordana je tako Jezus šel v puščavo, kjer se je postil in molil ter dopustil, da ga je satan trikrat skušal. Ko je minilo štirideset dni in je s  skušnjavcem obračunal, se je vrnil v Galilejo. Tam je v moči Duha začel obiskovati shodnice in v njih tudi učiti.
Sobotni dan je prišel v domači kraj. Stopil je v shodnico in sprejel ponudbo, da bi bral, kakor nam pripoveduje Luka v današnjem odlomku. Ob besedilu preroka Izaija, ki se mu je odprlo in ki je napovedovalo mesijanske čase, se mu je ponudila priložnost, da razodene svoje poslanstvo. Njegova izjava, da se davna prerokba sedaj izpolnjuje nad njim, je bila tako nepričakovana in izredna, da je poslušalcem ob njej zastal dih.
Je pa res, da je sedaj, s tem dogodkom v shodnici, novica javna, uradna. Jezus prihaja izpolnit Božji načrt. S tem, kar stori in pove, začenja na svet prinašati srečo, ki prihaja od Boga in je že davno obljubljena po prerokih. Se dotakne tudi naših src?

Po: Beseda da Besedo

 

Kristjani imamo svete knjige, ki osvetljujejo začetek in smisel človekovega življenja in so vodilo na zemeljski romarski poti do končnega cilja, ki je polnost življenja v večnosti.
Svete knjige ali Sveto pismo – to je pismo samega Boga po Božji podobi ustvarjenim ljudem in izžareva bistvo Boga, ki je Ljubezen. Iz vseh knjig Svetega pisma na mnogotere načine odseva ta Božja ljubezen in prinaša ljudem spoznanje o Bogu in stvarstvu ter vabi ljudi na pot resnice, pravičnosti in ljubezni.
Sveto pismo obsega 72 knjig: 45 knjig Stare zaveze in 27 knjig Nove zaveze. Te knjige so nastajale v dolgem obdobju nad tisoč let (ok. 1000 pred Kristusom do 100 po Kristusu). Napisali so jih različni pisatelji v hebrejščini, aramejščini in grščini, vendar vsi ob navdihu Svetega Duha, tretje Božje osebe enovite Svete Trojice.
Sveto pismo so zgodaj začeli prevajati, zlasti v latinščino (sv. Hieronim v 4. in 5. stoletju), in potem postopoma v druge jezike sveta, tudi v staro slovanščino in nato tudi v slovenščino.
Sveto pismo ob svojem poslanstvu spada tudi med najpomembnejše knjige svetovne književnosti.

Dali so mu knjigo 
preroka Izaija. 
Odprl je knjigo in našel mesto, 
kjer je bilo pisano: 
»Duh Gospodov je nad menoj; 
zato me je mazilil. 
Poslal me je, 
da ubogim oznanim blagovest; 
da naznanim jetnikom oproščenje in slepim pogled, 
da zatirane izpustim v prostost 
in oznanim leto 
božjega usmiljenja.« 

(Lk 4,17–19)

 

Nekaj podatkov o svetegem pismu:

 

Prevajanje v slovenski jezik

Sveto pismo je bilo v slovenski jezik v celoti prevedeno sedemkrat, osmi prevod pa je v nastajanju:

- Sveto pismo (Jurij Dalmatin), DAL, 1583

- Sveto pismo (Jurij Japelj), JAP, 1784–1802

- Sveto pismo (Anton Alojzij Wolf), WOL, 1856–1859

- Sveto pismo (Antonín Chráska), CHR, 1914 (brez devterokanoničnih knjig)

- Sveto pismo (mariborska izdaja), MAR, 1959–1961

– Sveto pismo (ekumenska izdaja), EKU, 1974 (predelana in popravljena različica mariborskega Svetega pisma)

- Sveto pismo (slovenski standardni prevod), SSP, 1996 (ekumenski prevod)

– Jubilejni prevod Nove zaveze, JUB, 1984 (izdaja Nove zaveze ob 400-letnici Dalmatinove biblije)

- Sveto pismo – prevod novi svet (prevod Jehovovih prič iz angleščine brez devterokanoničnih knjig)

- Sveto pismo (jeruzalemska izdaja), SPJ (v nastajanju, uradni prevod Slovenske škofovske konference)

– Sveto pismo: Nova zaveza in psalmi: jeruzalemska izdaja, 2010 – Več na povezavi.

Sestava

Sveto pismo je sestavljeno iz 73 knjig, od katerih jih Stara zaveza vsebuje 46, Nova zaveza pa 27. Nekatere krščanske skupnosti, kot so evangeličani, Jehovove priče in druge, uporabljajo Sveto pismo z 39 knjigami Stare zaveze, ker ne priznavajo sedmih devterokanoničnih knjig.

Vsebina

Stara zaveza se začne z Mojzesovimi knjigami, ki vsebujejo pripoved o stvarjenju sveta in človeka, očakih judovskega ljudstva, denimo o Noetu in svetovnem potopu ter Abrahamu ter njegovi družini. Vključujejo tudi zakone, ki jih je Mojzes med begom iz Egipta prejel na gori Sinaj. Pripoved se nadaljuje s knjigami, ki opisujejo življenje Judov v Palestini. Te vključujejo zgodbe o sodnikih, Samsonu, kralju Davidu in drugih. V preroških knjigah so opisana dela prerokov.

Nova zaveza vsebuje štiri evangelije, ki opisujejo življenje in poslanstvo Jezusa Kristusa, ki vrhunec dosežejo v zapisanih pričevanjih o njegovem vstajenju. Apostolska dela govorijo o zgodovini kristjanov po Jezusovi smrti in vstajenju. Sledijo apostolska pisma (Pavlova, Pismo Hebrejcem, dve Petrovi, Jakobovo, Judovo in tri Janezova). Sveto pismo se konča z Apokalipso ali Janezovim razodetjem, ki opisuje vizijo konca sveta apostola Janeza.

Vir: Katoliška Cerkev

Lokacija:
Print Friendly and PDF