Župnijski pastoralni svet - ŽPS

Župnijski Pastoralni Svet na Primskovem trenutno šteje 21 članov in se srečuje enkrat mesečno, razen v času šolskih počitnic.

Na sejah sledimo pastoralnemu načrtu za Cerkev v Sloveniji. Ker ja za uspešno pastoralno delo potrebna najprej duhovna rast, uvodni molitvi vedno sledi duhovna misel, smernice za študijski del pa črpamo iz gradiva za ŽPS Naše poslanstvo. Ob tem se vedno razvije živahen pogovor o konkretnih težavah in potrebah v naši župniji.

Za predvidene dejavnosti in slovesnosti razporedimo delo in poskrbimo za sodelavce. Udeležujemo se tudi dekanijskih in dogodkov na škofijski ravni.