Preskoči na vsebino


VELIKA NOČ 2012

Preberite si kaj se dogaja pri maši na Veliki četrtek, Veliki petek in Veliko soboto. VELIKI ČETRTEK, 5. 4. 2012

Dopoldne je v stolnicah krizmena mašša, pri kateri šškof blagoslovi in posveti sveta olja: krstno, bolnišško in sveto krizmo.

Zvečer je slovesna sveta mašša Gospodove zadnje večerje. Na mizi je Jezus vzel kruh in nad njim izgovoril posvetilne besede: VZEMITE IN JEJTE OD TEGA VSI, TO JE MOJE TELO, KI SE DAJE ZA VAS.

Zatem je vzel čaššo, kelih z vinom, in nad njim izgovoril svete besede: VZEMITE IN PIJTE IZ NJEGA VSI, TO JE KELIH MOJE KRVI, KI SE PRELIVA ZA VAS. Pri Slavi utihnejo zvonovi in orgle. Maššna besedila poudarjajo postavitev svete mašše. Po obhajilu bomo Sveto Reššnje Telo prenesli pod kor, v ječo. Ker je Jezus na Oljski gori povabil apostole, da bi skupaj molili, smo vsi povabljeni, da primerno dolgo v noč molimo ob ječi. Naj trpeči Gospod ne sameva! Med češščenjem duhovnik razkrije oltarje. Tudi okolje postane prazno, neokraššeno: Jezus je v ječi.

9h Ljubljana: slovensa krizmena maša v stolnici. 19h pri nas slovesna maša velikega četrtka z umivanjem nog.Po maši molitev pri božjem grobu. VELIKI PETEK, 6. 4. 2012

Ta dan ni svete maše. V obredih velikega petka skušamo doživljati Jezusovo trpljenje in smrt. Obred ima tri dele: BOGOSLUŽŽJE BOŽJŽE BESEDE, ČEŠČENJE KRŽIŽA IN SVETO OBHAJILO.

Duhovnik pristopi v popolni tiššini ter se uležže na oltarne stopnice. Temu sledi prošnja, nato pa dve berili in psalm. Nato posluššamo pasijon po Janezu. Sledi deset slovesnih proššenj za različne potrebe Cerkve.

Razkrivanje križža. Križži so od tihe nedelje do velikega petka zakriti. Vsak, ki je pri obredih, pride počastit križž. Po češčenju križža je obhajilo. Po obhajilu se Sveto Reššnje Telo prenese v božjži grob. Monšštranca je pokrita s tančico, kot je bilo zavito Jezusovo telo v povoje. Sledi molitev ob božžjem grobu. To je dan hvaležžnosti, dan žžalosti, dan premiššljevanja o trpečem Jezusu. To je dan kesanja in strogega posta. Ob 15h bo v župnijski cerkvi pobožnost križevega pota. Potrudimo se in pridimo, to je ura Odrešenikove smrti. Obredi se pričnejo ob 19h. VELIKA SOBOTA, 7. 4. 2012

Jezus je na veliko soboto mrtev ležžal v grobu. Ta dan se vrstijo blagoslovi: ognja, vode, jedil, velikonočne sveče.

Blagoslov ognja je proššnja, da bi bili ljudje in domovi obvarovani nesreč, kakšršne povzroči ogenj.

Blagoslov jedil nas spominja na Izraelce, ki so užživali velikonočno jagnje. Vsaka od jedi ima svoj pomen: meso - Božžje Jagnje Jezusa. Kolač pomeni trnovo krono, hren nas spominja na grenko pijačo, ki so jo Jezusu ponujali na križžu, pa tudi na žžeblje. Pirhi ponazarjajo kaplje krvi, obenem simbolizirajo Jezusovo vstajenje iz groba.

Blagoslovljena voda, če jo pobožžno uporabimo, slabi vpliv hudobnega duha. Blagoslovljeno vodo uporabimo z velikim zaupanjem in spošštovanjem.

Vrhunec obhajanja velike sobote je večerno bogoslužžje ali vigilija. Ima štiri dele: slavje luči, besedno bogoslužžje, krstno bogoslužžje in evharistično bogoslužžje.

Ponovno pred cerkvijo blagoslovimo ogenj. Z njim je prižžgana velikonočna sveča. Ko sveča gori, sveti in daje toploto, sama sebe použživa in izničuje. Podobno je Jezus daroval samega sebe. V hvalnici velikonočni sveči doni hvaležžnost za ponovno odprta nebesa in nebešško luč milosti.

Božžja beseda ima na veliko soboto velik pomen. Prebiramo kar sedem svetopisemskih beril. Najpomembnejšše je o prehodu Izraelcev skozi Rdeče morje. Vrhunec je evangelij o Jezusovem vstajenju, pred katerim se ponovno zaslišši vesela aleluja. Krstno bogoslužje je podožživljanje naššega krsta. Ta dan kršščujemo odrasle, tako imenovane katehumene.

Evharistično bogoslužžje žže preveva velikonočno veselje. Vse je naravnano k vstalemu Jezusu. Zunanji izraz tega veselja je velikonočna procesija. Ob 7h blagoslov velikonočnega ognja, ki ga ministranti raznesejo po župniji. Blagoslov velikonočnih jedil: ob 11h, 14h, 15h, 16h in 17h. Velikonočna vigilija se prične ob 19h. VELIKA NOČ, 8. 4. 2012

Ob 6.30h bo vstajenjska slovesnost pri božjem grobu nato procesija in slovesna sveta maša. Praznični sveti maši bosta še: ob 9h in 10.30h. Med vsemi mašami bo običaje OFER ZA CERKEV. Velikonočne večernice bodo ob 14h. Lokacija:

Print Friendly and PDF