Bralci   BRALCI PRI BOGOSLUŽJU OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH: 17. XI. 2012,  Sobota   ob 18.00 uri:     I.  berilo – RIBNIKAR  Miha     II. berilo – TREBUŠAK Lojzka       prošnje oz. uvod – ministranti       18. XI. 2012,  33. nedelja med letom     ob 7.00 uri:   ob 9.00 uri:   I.  berilo – LESKOVAR  Marija I.  berilo – BELEHAR Igor   II. berilo – KERN ALJAŽ II. berilo – RAKOVEC Marička   prošnje oz. uvod – GRAISER Benjamin prošnje oz. uvod – ministranti    Družinska maša ob 10.30 uri:       sodelujejo – birmanci (I. skupina)       22. XI. 2012,   Četrtek -  SV.  CECILIJA - zavetnica cerkvenega petja in glasbe       ob 18.00 uri:       I.  berilo – JUVAN Franci       II. berilo – KERN Aljaž       prošnje oz. uvod – ministranti     24. XI. 2012,   Sobota   ob 18.00 uri:     I.  berilo – ZRIM Jožica       II. berilo – SULCER  JEŠE Nataša       prošnje oz. uvod – ministranti      25. XI. 2012,   KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA - zadnja nedelja cerkvenega leta      ob 7.00 uri:   ob 9.00 uri: I.  berilo – TIČAR Stane  I.  berilo – SKODLAR Gregor II. berilo – ŽAGAR Vera   II. berilo – BERTONCELJ  Marija  prošnje oz. uvod – ministranti prošnje oz. uvod – TIŠLER Mihaela   Družinska maša ob 10.30 uri:     sodelujejo – birmanci (II. skupina)      1. XII. 2012,    Sobota   ob 18.00 uri:    I.  berilo – MARČUN Bernarda     II. berilo – KERN David     prošnje oz. uvod – birmanci     2. XII. 2012,  1. adventna nedelja - nedelja Karitas   ob 7.00 uri:   ob 9.00 uri: I.  berilo – TIČAR Erik    I.  berilo – ISTENIČ Rok II. berilo – ZRIM Jožica      II. berilo – JARC Marta prošnje oz. uvod – GRAISER Benjamin prošnje oz. uvod – KRIŽNAR Magda         Družinska maša ob 10.30 uri:    sodelujejo – birmanci (III. skupina)                                         8. XII. 2012,  Sobota - BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE      ob 7.00 uri:   ob 9.00 uri: I.  berilo – KUSTER Bojan    I.  berilo – ČIPE Marija II. berilo – TREBUŠAK Alojzija   II. berilo – KURALT Ivanka prošnje oz. uvod – ministranti prošnje oz. uvod – BELEHAR Igor   ob 18.00 uri:        – HERMAN Metka       – KLANČAR Janez       – ministranti     9. XII. 2012,   2. adventna nedelja   ob 7.00 uri:   ob 9.00 uri: I.  berilo – SULCER JEŠE Nataša    I.  berilo – SAJOVIC Miha II. berilo – KERN Nataša II. berilo – CERAR Mija prošnje oz. uvod – KOKOTEC Lovro  prošnje oz. uvod – ministranti Družinska maša ob 10.30 uri:    sodelujejo – birmanci (IV. skupina)                           8. XII. 2012,  Sobota - BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE      ob 7.00 uri:   ob 9.00 uri: I.  berilo – KUSTER Bojan    I.  berilo – ČIPE Marija II. berilo – TREBUŠAK Alojzija   II. berilo – KURALT Ivanka prošnje oz. uvod – ministranti prošnje oz. uvod – BELEHAR Igor   ob 18.00 uri:        – HERMAN Metka       – KLANČAR Janez       – ministranti     9. XII. 2012,   2. adventna nedelja   ob 7.00 uri:   ob 9.00 uri: I.  berilo – SULCER JEŠE Nataša    I.  berilo – SAJOVIC Miha II. berilo – KERN Nataša II. berilo – CERAR Mija prošnje oz. uvod – KOKOTEC Lovro  prošnje oz. uvod – ministranti Družinska maša ob 10.30 uri:    sodelujejo ... [Sporočilo odsekano]  Ogled celotnegahttp://zupnija-kr-primskovo.rkc.si/index.php/content/display/36