Ministrantje Ministrantske vaje oz. srečanja so ob sobotah ob 10. uri v zakristiji, ampak niso vsako soboto, zato tisti, ki bi želeli ministrirati pridite ob nedeljah k maši kar v zakristijo, da se domenimo. Vsak, ki želi postati ministrant in pomagati pri bogoslužju je zelo dobrodošel. Pred drugim vatikanskim koncilom so bili ministrantje obvezno moški (dečki), po tem koncilu pa so ponekod uvedli tudi ministriranje deklic, a v naši župniji tradicija ostaja. Ministrant je pogosto še otrok, ki mašniku pomaga zlasti pri naslednjih opravilih: priprava oltarja priprava darov (hostij in vina) priprava mašne knjige prenašanje liturgičnih rekvizitov (križ, sveča, kadilnica, ipd) pomoč duhovniku pri umivanju rok zvonenje z ročnimi zvončki pri pomembnejših delih maše     Kristjan Knavs in Aljaž Kernhttp://zupnija-kr-primskovo.rkc.si/index.php/content/display/75