Sakralni objekti v župniji

Poleg župnijske cerkve Marije Vnebovzete so na ozemlju naše župnije še naslednja verska znamenja: 3 kapelice, 5 znamenj ob cesti in 2 poslikavi na hišah z nabožno vsebino.

KAPELICE

Galetova kapelica stoji ob poljski poti na obrobju Primkovega, severno od cerkve

Zimentova kapelica stoji ob krožnem križišču pri vhodu v industrijsko cono ob Šucevi ulici. Zgrajena (prestavljena) je bila 1980 leta.

Kapelica Kraljice miru je bila blagoslovljena 26. junija 1994 leta in stoji ob vzhodni kranjski obvoznici v Gorenjah.

Zgodba o postavitvi te kapelice sega v leto 1991, ko je jugoslovanska vojska napadla Slovenijo, mnogi slovenski fantje pa so takrat še nosili njene uniforme in bili v njenih enotah. Tako je bilo tudi s petimi fanti iz Gorenj. Njihovi starši so bili v velikih skrbeh zanje. Takrat so se zaobljubili, da bodo postavili kapelico Mariji v čast, če bodo fantje rešeni. Vsem petim fantom je uspelo srečno priti domov. Starši so svojo obljubo izpolnili 26. junija 1994 leta, ko je bil blagoslov nove kapelice.

ZNAMENJA - KRIŽI

V župniji stoji 5 križev ob različnih kričiščih in cestah. Stojijo v starem delu Primskovega.

POSLIKAVE NA HIŠAH

Ob postavitvi novega gasilskega doma so na pročelje dali naslikati tudi svetega Florjana, zavetnika gasilcev.

Na stanovanjski hiši je naslikan slovenski prvi blaženi Anton Martin Slomšek, ki je tudi zavetnik najstarejšega sina v družini.