Župnijska Karitas

Aktivnosti

Karitas v Sloveniji uresničuje socialno pastoralno poslanstvo Cerkve s tem, da pričuje za evangeljsko ljubezen in jo udejanja tako, da pomaga vsakemu človeku v stiski. Zagovarja revne, zapostavljene in obrobne, gradi pravičnejšo družbo in sodeluje z drugimi humanitarnimi in socialnimi organizacijami v Cerkvi in družbi.

Župnijska karitas (ŽK) Kranj - Primskovo je bila ustanovljena 14. februarja 2014. Tajnica ŽK je ga. Bernarda Marčun, ki skupaj z aktivnimi prostovoljkami in prostovoljci ter sodelavci nudi pomoč prebivalcem z območja župnije Kranj - Primskovo v različnih oblikah.

Ljudem v stiski pomagamo z zbrano hrano, ki jo dobimo iz Škofijske Karitas Ljubljana ter z artikli, ki jih zberemo v občasnih akcijah v trgovinah. Pred pričetkom šolskega leta se vključujemo v akcijo Škofijske Karitas Ljubljana - šolske potrebščine ter tako pomagamo nekaterim šoloobveznim otrokom. V jesenskem času se vključujemo tudi akcijo Škofijske karitas Ljubljana - Družina, v okviru katere družinam pomagamo s sredstvi za nakup kurjave in plačilo stroškov ogrevanja. Za ozimnico smo darovali nekaj krompirja, jabolk in bonov za meso. Nekaj prosilcem smo pomagali pri plačilu položnic za osnovne življenjske stroške (električna energija, komunala, vodarina, zdravstveno zavarovanje). Za delovanje smo nekaj sredstev pridobili s prostovoljnimi prispevki in zbrano dohodnino. Še naprej bomo pomagali prosilcem, ki se obračajo na nas za pomoč v stiski.

Seveda pa brez vaše pomoči in dobrote ne bi mogli v taki meri pomagati ljudem, zato se vsem dobrotnikom iskreno zahvaljujemo in prosimo Boga, da obilno poplača njihovo dobroto.

Da bo naše delovanje še uspešnejše, bomo z veseljem sprejeli vaše pobude za pomoč drugim. Imejte odprte oči za sočloveka v stiski, opozarjajte nas, saj bo s tem naše delo še bolj uspešno in bogato. Hvala vsem, ki nas kakorkoli podpirate pri našem delu. K sodelovanju vabimo tudi nove prostovoljce in sodelavce.

 

Namenitev dohodnine za župnijsko Karitas Kranj – Primskovo

Vabimo vas, da del svoje dohodnine (1 %) namenite za Karitas za programe pomoči ljudem v stiski.

Namenitev dela dohodnine za vas ne predstavlja nikakršne finančne obremenitve in je za vas popolnoma brezplačna. To je preprosto dejanje, ki vas nič ne stane, lahko pa z njim dodatno pomagate ljudem, ki potrebujejo pomoč.

Za namenitev dela dohodnine se vam ni treba odločiti vsako leto. Vaša odločitev, ki bo zapisana na dohodninski odločbi, bo veljala za nedoločen čas oziroma do preklica ali spremembe.

Zelo vam bomo hvaležni za vašo odločitev, saj potrebe po pomoči vsako leto presegajo naše zmožnosti.

Prosimo, da obrazec za namenitev dela dohodnine za Karitas ponudite tudi svojim sorodnikom in prijateljem!

Obrazci za namenitev dela dohodnine za župnijsko Karitas so na voljo v cerkvi pod zvonikom.

Obrazec, ki je primeren za tiskanje in kopiranje, je na voljo tudi na spletni strani Slovenske karitas.

OBRAZEC ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ŽUPNIJSKI KARITAS

Izpolnjene in podpisane obrazce oddajte v poštni nabiralnik v župnišču ali nabiralnik župnijske Karitas (ob vhodu v staro župnišče).

 

Donacije

Družinam in posameznikom v stiski lahko pomagate tudi s svojim darom za župnijsko Karitas, ki ga lahko izročite župniku ali pa dar prispevate na transakcijski račun župnijske Karitas Kranj – Primskovo - št. TRR: SI56 6100 0000 8729 765 (položnice dobite v cerkvi pod zvonikom).

Hvala vsem darovalcem in Bog povrni vašo dobroto.

 

Kontakt

Uradne ure – po dogovoru

Telefon ŽK: 064 114 609,

E-naslov: zupnijska.karitas.kranj.primskovo@gmail.com.

 

Molitvena zveza

Vsi, ki bi nas želeli podpreti z molitvijo, toplo vabljeni,

da se pridružite naši molitveni zvezi!

ZLOŽENKA MOLITVENE ZVEZE S PRIJAVNICO

 

Botrstvo

Botrstvo je program Škofijske karitas Ljubljane za pomoč osnovnošolcem in srednješolcem. Gre za podporo otrokom, ki nimajo enakih možnosti, ki so prikrajšani zaradi pomanjkanja in se zato počutijo izključeni. Želimo jim olajšati šolanje ter jim omogočiti vključevanje v razne dejavnosti, ki bodo odskočna deska za njihovo nadaljnje študijsko oziroma poklicno udejstvovanje.

PRIJAVA ZA BOTRE

 

Zbornik Škofijske karitas Ljubljana 2020

V zborniku Škofijske karitas Ljubljana lahko preberete več prispevkov in informacij o delovanju škofijske in župnijskih Karitas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosimo, da na prvi strani spletne strani posebej objavite še povabilo za namenitev dela dohodnine za župnijsko Karitas – besedilo v nadaljevanju:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Namenitev dohodnine za župnijsko Karitas Kranj – Primskovo

Vabimo vas, da del svoje dohodnine (1 %) namenite za Karitas za programe pomoči ljudem v stiski.

Namenitev dela dohodnine za vas ne predstavlja nikakršne finančne obremenitve in je za vas popolnoma brezplačna. To je preprosto dejanje, ki vas nič ne stane, lahko pa z njim dodatno pomagate ljudem, ki potrebujejo pomoč.

Za namenitev dela dohodnine se vam ni treba odločiti vsako leto. Vaša odločitev, ki bo zapisana na dohodninski odločbi, bo veljala za nedoločen čas oziroma do preklica ali spremembe.

Zelo vam bomo hvaležni za vašo odločitev, saj potrebe po pomoči vsako leto presegajo naše zmožnosti.

Prosimo, da obrazec za namenitev dela dohodnine za Karitas ponudite tudi svojim sorodnikom in prijateljem!

Obrazci za namenitev dela dohodnine za župnijsko Karitas so na voljo v cerkvi pod zvonikom.

Obrazec, ki je primeren za tiskanje in kopiranje, je na voljo tudi na spletni strani Slovenske karitas.

 

OBRAZEC ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ŽUPNIJSKI KARITAS

Izpolnjene in podpisane obrazce oddajte v poštni nabiralnik v župnišču ali nabiralnik župnijske Karitas (ob vhodu v staro župnišče).