Mladinska srečanja

Mladinska srečanja potekajo vsak petek ob 20. uri, v zimskem času ob 19. uri. Na srečanju smo fantje in dekleta, predvsem srednješolci in študentje. Pogovarjamo se o različnih temah, ki se dotikajo nas mlade in so pomembne za naše življenje.Včasih povabimo medse gosta, ki nam spregovori na različno tematiko iz svoje stroke. Srečanja vodi s. Aleša Stritar, ki k nam prihaja vsak petek iz redovne hiše, ki jo imajo šolske sestre zraven župnijske cerkve v župniji Kranj Zlato polje.