Zgodovina

Župnija Kranj - Primskovo je bila ustanovljena 7. junija 1965 leta. Predhodno je to ozemlje spadalo pod župnijo Kranj-Center.

Ustanovitev župnije je z mladostnim poletom pripravljal in bil njen prvi župnik dr. France Rozman. Do razglasitve župnije je bilo dograjeno stanovanje nad zakristijo, cerkev pa je dobila nova barvna okna akademskega slikarja Staneta Kregarja in nov križev pot Ivana Pengova.

Četrtega avgusta 1965 leta je prevzel župnijo g. župnik, kasnejši prelat Božidar Slapšak. Njegovo delovanje je pustilo na Primskovem nepozaben pečat, med drugim je bila:

1965 leta blagoslovitev novega krstnega kamna 1967 leta ustanovitev župnijskega pastoralnega sveta 1967 leta se je obhajal prvi sveti misijon 1971 leta je bil blagoslov novih orgel 1973 leta je bil blagoslov novega župnišča 1976 leta se je obhajal drugi sveti misijon 1979 leta je bila posvetitev novega daritvenega oltarja 1980 leta je bil blagoslov nove Zimentove kapelice 1986 leta se je obhajal tretji sveti misijon

Duhovno življenje so poglabljali obiski misijonarjev, tečaji in predavanja za mlade in zakonce, številna romanja, procesije koncerti, Frančiškova družina, srečanaja za bolne in druge verske prireditve.

15.8.1988 je prišel v župnijo sedanji župnik g. Franci Godec. Veliko ponovitev novih maš iz okoliških župnij, srečanja za bolnike, zakonske in življenjske jubilante, molitvene skupine, krajša in daljša romanja, trije pevski zbori, koncerti, akademije, biblični krožek in druge prireditve pomagajo živemu duhovnemu utripu župnije. Naj navedemo samo nekaj konkretnih poudarkov:

1991 leta je bil misijonski dan za otroke in mladino 1992 leta je bila posvetitev novih bronastih zvonov 1993 leta je bil začetek darovanja svetih maš za mir in nove duhovne poklice 1994 leta je bila blagoslovitev nove kapelice Marije Kraljice miru v Gorenjah 1995 leta je bil četrti sveti misijon 1996 leta je bil blagoslov lurške kapelice na dvorišču župnišča 1997 leta je bil kip Marije iz Fatime v župnijski cerkvi 1999 leta je bila nova maša Draga Žumra 2000 leta je bilo dijakonsko posvečenje Petra Kokotca 2001 leta smo obhajali novo mašo našega župljana Petra Kokotca