Cerkveni pogreb

Ob primeru smrti se morajo svojci umrle-ga oglasiti pri župniku, kjer se dogovorijo glede dneva in ure pogreba. Hkrati je potrebno izpolniti formular za vpis v župnijsko matično knjigo umrlih.

Župnik vas bo povprašal po podatkih: Priimek in ime umrlega, kraj in datum rojstva, poklic, ime moža oz. žene umrlega (dekliški priimek), kraj, datum in razlog smrti.

Dogovorite se tudi za zvonenje ter vprašajte, če ne poznate krajevnih navad. Ne pozabite vprašati za svete maše za umrlega ter obhajanje 8 in 30 dne.

Kristjan, ki umrje v Kristusu, dospe ob koncu svojega zemeljskega bivanja k dovršitvi svojega novega življenja, ki se je začelo pri krstu, prejelo okrepitev pri birmi in se hranilo z evharistijo, predokusom nebeške gostije. Smisel krščanske smrti se razodeva v luči smrti in vstajenja Kristusa, našega edinega upanja. Kristjan, ki umrje v Kristusu Jezusu, odide, da "bi bil doma pri Gospodu" (2 Kor 5,8).