Birmanci

Letos v naši župniji ne bo podelitve zakramenta svete birme, ker se zakrament podeli v naši župniji na vsaki dve leti. Naslednja birma bo prihodnje leto - 2021.

V zelo pomembnem času mladega življenja birmancev mlade spremljajo na prvem mestu starši, pa tudi botri, gospod župnik in animatorji. Animatorji se v birmanskih skupinah, ki potekajo med tednom od ponedeljka do četrtka ob 19. uri, trudijo, da bi našim mladim približali božji nauk in jih naučili, kar je treba vedeti o Bogu in človeku, o Kristusu in Cerkvi ter o krščanskem življenju in sodelovanju z milostjo. Veliko pomembneje kot vse to znati na pamet, pa je seveda osebno prepričanje in svobodno odločanje vsakega posameznika ter notranja povezanost s Kristusom in Cerkvijo. Animatroji skušajo v obdobju priprave na prejetje Svetga Duha biti tem mladim svetovalci in prijatelji in stremijo k temu, da priprava ne bi bila samo učenje, ampak hkrati in še bolj življenje.

Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.