Ministrantje

Ministrantske vaje oz. srečanja so ob sobotah ob 9. uri v zakristiji, ampak niso vsako soboto, zato tisti, ki bi želeli ministrirati pridite ob nedeljah k maši kar v zakristijo, da se dogovorimo.

Vsak, ki želi postati ministrant in pomagati pri bogoslužju je zelo dobrodošel. Pred drugim vatikanskim koncilom so bili ministrantje obvezno moški (dečki), po tem koncilu pa so ponekod uvedli tudi ministriranje deklic, a v naši župniji tradicija ostaja.

Ministrant je pogosto še otrok, ki mašniku pomaga zlasti pri naslednjih opravilih:

priprava oltarja, prinašanje darov (hostij in vina) priprava mašne knjige, prenašanje liturgičnih rekvizitov (križ, sveče, kadilnica, ipd) pomoč duhovniku pri umivanju rok, zvonenje z ročnimi zvončki pri pomembnejših delih maše

 

 

Urban Klančar in Tim Kristanec